AI Canon AW15

Lookbook Autumn Winter 16
For the jewellery maker Ai Canon, Paris

AI Canon AW15

Lookbook Autumn Winter 16
For the jewellery maker Ai Canon, Paris

AI Canon AW15 by Karen Paulina Biswell
AI Canon AW15 by Karen Paulina Biswell
 Art comission for Ai Canon and Jean Charles de Castelbaljac. – AI Canon AW15 by Karen Paulina Biswell
AI Canon AW15 by Karen Paulina Biswell
AI Canon AW15 by Karen Paulina Biswell
 Art work for Ai Canon. – AI Canon AW15 by Karen Paulina Biswell
AI Canon AW15 by Karen Paulina Biswell
 Art work for Ai Canon. – AI Canon AW15 by Karen Paulina Biswell